Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Unexpected ! Our Leh Ladakh Trip ! Journey From Leh To Pangong Lake | Pinder Pawan
Pinder Pawan
Pinder Pawan 158N theo dõi 383 Videos 36.13TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem106.18N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận1.1N
Tỷ lệ lượt xem 67.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.84TR - 13.51TR
Tỷ lệ tương tác 19.19%
Thẻ gắn
LEH LADAKH leh ladakh trip punjabi vlogger pinder pawan travel vlog inder and kirat kimmi pawan param khepar punjabi vlogs vlogging punjabicouple
Giới thiệu
Hello everyone. Hope all are you Doing Fine.
if you liked this video. Please hit the like button and do comment
on the video.
Thanks
Our instagram Link : https://www.instagram.com/impinderpandher/
DAY -1 LEH LADAKH TRIP : https://youtu.be/kdHYe10h2cg
DAY -2 LEH LADAKH TRIP : https://youtu.be/uCAzXawFWF0
DAY -3 LEH LADAKH TRIP : https://youtu.be/ec8jWflfYUA
DAY -4 LEH LADAKH TRIP : https://youtu.be/NB23dyvoF1E
Mở