Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
คุณแม่5เดือน
ลูกน้ํา จิรัชญา
ลูกน้ํา จิรัชญา 213N theo dõi 133 Videos 38.73TR lượt xem 2022-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-23
Tổng số lượt xem5.96N
Thích tỷ lệ 7.56%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 2.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 1.09TR
Tỷ lệ tương tác 9.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu