Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【文明客厅|杜老师课堂 第12期】锁骨菩萨与观音菩萨 消失的传说 本土文化对外来文化的融合与排斥 总第306期
文明客厅周孝正
文明客厅周孝正 99.3N theo dõi 445 Videos 6.84TR lượt xem 2022-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-06
Tổng số lượt xem5.26N
Thích tỷ lệ 1.56%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 5.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.38TR - 2.77TR
Tỷ lệ tương tác 6.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu