Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
سعيد بن تركي - كوكو ويل امها طط 👋
سعيد بن تركي
سعيد بن تركي 403N theo dõi 300 Videos 99.41TR lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem124.8N
Thích tỷ lệ 5.54%
Số lần bình luận101
Tỷ lệ lượt xem 31%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.55TR - 11.35TR
Tỷ lệ tương tác 6.35%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#كوكو_الخبل
#سعيد_بن_تركي

لاتنسى الايك عزيزي المشاهد ♥️

سناب شات

https://www.snapchat.com/add/ppp.po?share_i[email protected]calendar=gregorian;numbers=latn
Mở