Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wrecking ball parody
Devid Tősér
Devid Tősér 0 theo dõi 2 Videos 32 lượt xem 2018-04-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu