Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쉬어가는 편 비행기 타고 다람쥐들에게서 탈출하라! -타키포오 꿀잼 게임 잇 테익스 투
캐릭온 TV
캐릭온 TV 1.7TR theo dõi 775 Videos 1.81TỶ lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem424.91N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận433
Tỷ lệ lượt xem 25%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 193.32TR - 347.98TR
Tỷ lệ tương tác 1.58%
Thẻ gắn
캐릭온 캐릭온TV 게임 게임영상 게임 플레이 타키포오 잇테이크투
Giới thiệu
바로 구독하기 http://goo.gl/uJc5l5
오늘의 타키포오 꿀잼 게임 영상은 드디어 다람쥐 마을을 탈출하는 타키와 포오의 모습으로 찍었어요! 비행기 타고 슝슝!
재미있게 봐주세요!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)