Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Format Explainer: FFWS 2022 | Garena Free Fire MAX
Free Fire India Official
Free Fire India Official 11.7TR theo dõi 1275 Videos 1.48TỶ lượt xem 2022-11-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-31
Tổng số lượt xem39.64N
Thích tỷ lệ 10.6%
Số lần bình luận388
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.43TR - 5.02TR
Tỷ lệ tương tác 20.39%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Curious about which country's team is going against which country? We got you covered.
Watch the format explainer for the upcoming FFWS 2022.

Follow Free Fire MAX India on -
Instagram: https://www.instagram.com/indiaofficialfreefire/
Facebook: https://www.facebook.com/freefireIND

#FreeFireMAX #Booyah #IndiaKaBattleRoyale #FFWS2022
Mở