Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DESCOBRINDO O MUNDO MICROSCÓPICO DA NATUREZA
Você Sabia?
Você Sabia? 44.1TR theo dõi 1453 Videos 7.6TỶ lượt xem 2022-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-12
Tổng số lượt xem160.76N
Thích tỷ lệ 8.48%
Số lần bình luận73
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 17.56TR - 43.88TR
Tỷ lệ tương tác 8.94%
Thẻ gắn
DESCOBRINDO O MUNDO MICROSCÓPICO animais microscopico O mundo oculto da vida microscópica formiga zoom assustador voce sabia shorts videos
Giới thiệu
DESCOBRINDO O MUNDO MICROSCÓPICO DA NATUREZA #shorts
Mở