Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
진짜 정신나갈거같아...
도개
도개 63.4N theo dõi 687 Videos 35.32TR lượt xem 2021-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.87N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 1.52TR
Tỷ lệ tương tác 6.83%
Thẻ gắn
롤 시즌 10 시즌 10 원딜 AD 실버 브론즈 플레티넘 다이아 마스터 챌린저 루시안 베인 야스오 사미라 트위치 카이사 미스포츈 칼리스타 애쉬 징크스 시비르 케이틀린 트타 세나 드레이븐 아펠리오스 자야 바루스 코그모 도개 블개 똘킹 마재 텔론 테스터훈 투보 재넌 류으미 악어 괴물쥐 파카 랄로 도파백크 코뚱잉 유튜브 페이스북
Giới thiệu
문의,제보 : [email protected]

트위치 : https://www.twitch.tv/limteag
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)