Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La carita de Kima Pantoja✨ Kimberly Loaiza 💜 #kimloaiza #jukilop #kimapantoja
Ingrid Garcia
Ingrid Garcia 64.1N theo dõi 9 Videos 6.31N lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem408.58N
Thích tỷ lệ 10.71%
Số lần bình luận370
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 44.61TR - 89.22TR
Tỷ lệ tương tác 11.62%
Thẻ gắn
Giới thiệu