Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mauritian Ladoo Besan - Quick And Easy Recipe
Baking Recipes Manisha Mauritius
Baking Recipes Manisha Mauritius 14.2N theo dõi 143 Videos 1.9TR lượt xem 2019-03-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem113.71N
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận58
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.67TR - 37.24TR
Tỷ lệ tương tác 1.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Mauritian Ladoo Besan - Quick And Easy Recipe
Ingredients for the batter
2 cups of besan (Chickpea flour)
1/2 cup of white sugar
2 tsp baking powder
Ground cardamom as per taste
Orange/yellow natural food coloring (Carotene)
3/4 cup water
3 tbsp pure ghee and vegetable oil for frying

Syrup
1/2 cup sugar
1/2 cup water
Cardamom as per taste
Mở