Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
D-117, 점수 올리기 위한 [국어 문제집 고르는 법 + 해설지 보는 법]
순살국어
순살국어 43.1N theo dõi 32 Videos 1.3TR lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem13.35N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 31%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.07TR - 10.92TR
Tỷ lệ tương tác 5.77%
Thẻ gắn
문제집 국어 공부법
Giới thiệu
00:11 문제집의 종류 2가지

00:30 두 문제집의 장단점

00:53 장점을 합친 활용법

01:16 문제집 예시

01:37 이렇게 해야 하는 이유

01:53 해설지 활용법

02:14 해설지에서 이걸 봐야 하는 이유

03:31 영상 요약
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)