Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이걸 어떻게 다먹죠.. 노량진 대왕 낙곱새 먹방
tzuyang쯔양
tzuyang쯔양 4.32TR theo dõi 254 Videos 578.49TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem2.47TR
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận1.35N
Tỷ lệ lượt xem 57.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.12TỶ - 2.02TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.74%
Thẻ gắn
大食い real sound 리얼사운드 social eating 吃播 big eater challenge 전골 낙곱새 맛집 먹방 찌개 식당 대왕
Giới thiệu
#노량진 #낙곱새 #먹방
*뷰티관련 협찬(화장품, 성형외과, 피부과 등) 및 다이어트 제품군 협찬(약,보조제)은 일절 진행하지 않고 있습니다. 이 부분 양해 부탁드립니다
메일 : [email protected]

해당 영상의 저작권은 주식회사 문래빗에 귀속되어 있으며 해당 영상을 영리목적으로 사용시 제재를 받을 수 있습니다. 또한 비영리 목적으로 사용시 반드시 출처를 남겨주시기 바랍니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)