Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【Mount Fuji Climbing Guide】equipment, rules, and manners for climbing Mt. Fuji
世界遺産 富士山とことんガイド
世界遺産 富士山とことんガイド 384 theo dõi 23 Videos 570.66N lượt xem 2020-04-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-08
Tổng số lượt xem1.22N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 887.25N - 1.61TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
mountfuji fujisan mtfuji climbingmtfuji climbmtfuji climbingmountfuji climbmountfuji
Giới thiệu
Hello, we are Shizuoka Prefectural Government.
This movie will show you the equipments, rules, and manners for climbing Mt. Fuji.
Please check the movie before climbing Mt. Fuji.

■The Complete Guide to Mt. Fuji http://www.fujisan223.com/en/
■Official Web Site for Mt. Fuji Climbing http://www.fujisan-climb.jp/en/index.html
Mở