Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HEELS & TOENAILS
NOGTIKI - about nails
NOGTIKI - about nails 776 theo dõi 25 Videos 157.01N lượt xem 2021-03-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem235
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 30.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 6.38%
Thẻ gắn
heels shoes pedicure high heels toes toenails toe nails toe nails pedicure обувь каблуки ногти ногти на ногах
Giới thiệu
#heels #shoes #toenails #pedicure #sandals
Mở