Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FIFA 20 ULTIMATE TEAM PREDICTIONS
BORUSSIA DORTMUND CHANNEL
BORUSSIA DORTMUND CHANNEL 977 theo dõi 308 Videos 748.39N lượt xem 2019-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-18
Tổng số lượt xem85
Thích tỷ lệ 3.53%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 8.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 3.53%
Thẻ gắn
BORUSSIA DORTMUND BVB REUS BÜRKI HAKIMI SCHMELZER WITSEL
Giới thiệu