Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
YoungBoy Never Broke Again - In Control [Official Music Video]
YoungBoy Never Broke Again
YoungBoy Never Broke Again 10.5TR theo dõi 412 Videos 9.43TỶ lượt xem 2019-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem35.97TR
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận21.82N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.36TỶ - 18.98TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.71%
Thẻ gắn
YoungBoy Never Broke Again Youngboy Slime Mentality NBA YoungBoy YB NBA YoungBoy Realer Slime Belief YoungBoy Locked Up YoungBoy IG Live YoungBoy Instagram YoungBoy Gangsta Fever YoungBoy Quando Rondo YoungBoy beef YoungBoy Self Control YoungBoy The Continuance No Smoke YoungBoy I Am Who They Say I Am AI YoungBoy 2 YoungBoy Carter's Son Slime Mentality House Arrest Tingz Juice WRLD Youngboy Bandit Youngboy Lil Top Still Flexin Stil Steppin
Giới thiệu
YoungBoy Never Broke Again - In Control

Still Flexin, Still Steppin OUT NOW!
Stream/Download: https://youngboy.lnk.to/StillFlexinStillSteppinID

Stream/download AI YOUNGBOY 2: https://youngboy.lnk.to/AIYOUNGBOY2ID
Get the AI YOUNGBOY 2 merch capsule: https://neverbrokeagain.com

Directed by: Louie Knows (http://instagram.com/louieknows)

Subscribe for more official content from YoungBoy NBA:
https://youngboy.lnk.to/Subscribe

Connect with YoungBoy Never Broke Again:
http://www.youngboynba.com
https://www.facebook.com/nbayoungboy
https://www.twitter.com/GGYOUNGBOY
https://www.instagram.com/nba_youngboy
https://www.soundcloud.com/nba-youngboy

The official YouTube channel of Atlantic Records artist YoungBoy Never Broke Again. Subscribe for the latest music videos, performances, and more.
Mở