Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
대구 미분양 물량 증가! 합리적인 분양가의 신축단지는 어떻게 될까? (수성레이크 우방아이유쉘 청약분석)
대구경북아파트
대구경북아파트 10.9N theo dõi 122 Videos 643.4N lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-14
Tổng số lượt xem8.04N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 73.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.64TR - 6.57TR
Tỷ lệ tương tác 7.67%
Thẻ gắn
부동산 대구경북아파트 대경아
Giới thiệu
예상 청약경쟁률
84A > 84C = 84B > 59

수성구 파동의 발전, 적절한 분양가, 한적한 라이프스타일
수성못 감성, 법이산 조망, 신천 강세권

#수성레이크우방아이유쉘 #청약분석 #대구신규분양

여러분이 청약당첨, 내집마련 하시는 그날까지,
대구경북아파트가 함께 하겠습니다.
구독과 좋아요는 사랑입니다♥

BLOG : https://blog.naver.com/jungys0204/222530991277
오픈채팅방 : https://open.kakao.com/o/gXYaQVsd (코드 : eoruddk1)
1:1 카톡 : https://open.kakao.com/o/ssXWPVsd
매일 경제 신문 업로드, 주식 시황, 부동산 신규분양단지 분석
그리고 재테크 관련 많은 이야기

광고 문의, 질문, 상담을 필요로 하시는 분께서는 아래 주소로 메일을 보내주시기 바랍니다.
[email protected]
Mở