Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Настя и папа веселятся вместе
Like Nastya
Like Nastya 94.8TR theo dõi 680 Videos 77.27TỶ lượt xem 2019-01-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-16
Tổng số lượt xem505.38TR
Thích tỷ lệ 0.31%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 229.94TỶ - 266.74TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.31%
Thẻ gắn
nastya настя и папа sleeping dad pretend play fun like nastya настя лайк настя funny dad play on the beach
Giới thiệu
Папа очень хочет спать, но Настя зовёт его гулять.
Инстаграмм Насти https://www.instagram.com/like_nastya_vlog/
Mở