Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3T Nerf War Ep 8 : Survive In Death Alpha Warriors Nerf guns Battle Criminal Group Mask
3T Nerf War
3T Nerf War 1.2TR theo dõi 256 Videos 391.91TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem100.05N
Thích tỷ lệ 74.7%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 8.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5TR - 52.8TR
Tỷ lệ tương tác 0.63%
Thẻ gắn
Nerf nerf war nerf war squad nerf squad nerf fps nerf guns nerf battle Squad Alpha 3T 3T Nerf 3T nerf war nerf arsenal nerf mod nerf blaster nerf guns mod Warrior Nerf guns Nerf guns Fight Mask Criminal Battle nerf shooter alpha
Giới thiệu
3T Nerf War Ep 8 : Survive In Death Alpha Warriors Nerf guns Battle Criminal Group Mask

This is video of the 3T Nerf War series. 3T Nerf War is an elite, highly trained team that completes extremely difficult missions. 3T Nerf War members are highly trained soldiers who are proficient with rifles, sub-machine guns, explosives, hand-to-hand combat... Enjoy and stay tuned for more 3T Nerf War videos.
If you liked this video please leave us a comment and rating.

Remember to subscribe for more awesome videos!

Watch the video first : https://youtu.be/KHpr4lQqWIA

Page Facebook : https://goo.gl/PgopLW

Google + : https://goo.gl/ak8FL7

Check out my new video : https://goo.gl/8iSRoY

Action movie Nerf war Channel: https://goo.gl/fBq7EH

#3t #3tnerfwar #nerfwar
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)