Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nastya learns to earn money honestly
Like Nastya
Like Nastya 99.3TR theo dõi 702 Videos 82.01TỶ lượt xem 2022-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-10
Tổng số lượt xem33.32TR
Thích tỷ lệ 0.45%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 33.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 15.16TỶ - 17.59TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.45%
Thẻ gắn
nastya like nastya nastya and friends how to teach kids about money money for kids finance for kids kids video pretend play
Giới thiệu
Children often do not understand where money comes from and how to earn it correctly. This video shows a simple and understandable example for children, how important it is to build a business correctly and honestly, and how important it is to maintain the quality of services.
Subscribe to Like Nastya - https://is.gd/gdv8uX
Instagram https://instagram.com/likenastya
Tik Tok https://www.tiktok.com/@likenastya
Facebook https://www.facebook.com/likenastya
Mở