Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
競技場卡片分數評比|輪抽如何選牌|我要成為四季王#2
逸馬的桌遊小教室
逸馬的桌遊小教室 35.1N theo dõi 387 Videos 5.32TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem1.63N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 4.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 11.96%
Thẻ gắn
Giới thiệu
★支持逸馬團隊嘖嘖訂閱式專案→ 「https://www.zeczec.com/projects/mrbg2018
●加入粉絲專頁「逸馬的桌遊小教室」「https://www.facebook.com/gameurlife 」
● IG: 「https://www.instagram.com/mrbg.2018/ 」
●喜歡歡迎免費訂閱:)
●小小的一個讚都是給我們很大的動力RRR
●聯絡逸馬、購買桌遊、合作邀請 「[email protected]
●蝦皮賣場開張囉 搜尋「逸馬的桌遊小教室」 「https://shopee.tw/mrbg2018 」
Mở