Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
禁評辱華了!看我打爛小粉紅臉,指鹿為馬,造謠菊花說成康乃馨不容質疑,成都49中都是境外勢力?
攝徒日記Fun TV
攝徒日記Fun TV 394N theo dõi 699 Videos 118.69TR lượt xem 2021-05-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem142.12N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận1.83N
Tỷ lệ lượt xem 36.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 31.03TR - 51.71TR
Tỷ lệ tương tác 16.69%
Thẻ gắn
小粉紅 中國 中共 辱華 打臉
Giới thiệu
加入攝徒日記會員:https://www.youtube.com/channel/UCvTe3Z7TZsjGzUERx4Ce6zA/join
============================================
►Ecpay小額贊助攝徒日記:https://p.ecpay.com.tw/4D2FF
►paypal小額贊助攝徒日記:https://paypal.me/freethug89
► 訂閱攝徒日記Fun TV頻道:https://pse.is/freethug89
► 攝徒日記FaceBook:https://pse.is/freethug89fb
► 八炯Instagram:https://pse.is/89

歡迎工商、合作
請寄信件至:[email protected]
============================================
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)