Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[KBS 역사저널 그날] 한국전쟁의 운명을 바꾼 대한해협 해전ㅣKBS 220626 방송
KBS역사저널 그날
KBS역사저널 그날 706N theo dõi 2985 Videos 280.6TR lượt xem 2022-06-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-03
Tổng số lượt xem16.36N
Thích tỷ lệ 1.11%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 2.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.43TR - 13.37TR
Tỷ lệ tương tác 2.21%
Thẻ gắn
Giới thiệu
[366회 그날 클립영상] 한국전쟁의 운명을 바꾼 대한해협 해전
#역사저널그날 366회 “한국전쟁 기획, 그곳에 사람이 있었다”

자세한 방송 내용이 궁금하다면?
KBS 공식 홈에서 #다시보기 ▶ https://bit.ly/2T6TdtY
WAVVE에서 #다시보기 ▶ https://bit.ly/3hBmkim

#한국전쟁 #특별기획 #한국전쟁72주년
Mở