Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Girl Who Fell from the Sky - Castle in the sky
Thuan Hoang
Thuan Hoang 4.76N theo dõi 11 Videos 213.19N lượt xem 2015-12-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem137.77N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận116
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 62.67TR - 72.7TR
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
The Girl Who Fell from the Sky Castle in the sky ghibli japan music Castle in the Sky soundtrack Joe Hisaishi The Girl Who Fell from the Sky ost castle in the sky soundtrack girl who fell from main theme Joe Hisaishi 空から降ってきた少女 天空の城ラピュタ ジブリ 久石譲
Giới thiệu
The Girl Who Fell from the Sky - Castle in the sky
Music by Joe Hisaishi
Mở