Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운 분양공고 (공공분양 중도금 대출 면적)
쇼킹부동산
쇼킹부동산 422N theo dõi 1833 Videos 133.19TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-06
Tổng số lượt xem21.72N
Thích tỷ lệ 93.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 9.87TR - 17.79TR
Tỷ lệ tương tác 2.64%
Thẻ gắn
강서 금호어울림 금호어울림 금호어울림퍼스티어 강서금호어울림퍼스티어신혼희망타운 금호어울림퍼스티어중도금대출 금호어울림신혼희망타운 신혼희망타운 신혼희망타운자격
Giới thiệu
입주자 모집공고 : https://blog.naver.com/jdliksa12/222506547816
쇼킹부동산 서적 : http://www.yes24.com/Product/Goods/103402151

[쇼킹부동산] 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운 분양공고
- 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운 입주자모집공고
- 중도금 대출, 면적, 공급 세대수, 입주시기, 지원 자격, 자산 요건 분석
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)