Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
156cm 42kg 75D 😘엘르(elle)속옷 입어봄!
디테일 LookBook
디테일 LookBook 302N theo dõi 194 Videos 67.06TR lượt xem 2021-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem278.51N
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 92.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 126.71TR - 228.09TR
Tỷ lệ tương tác 0.87%
Thẻ gắn
쇼핑몰리뷰 리뷰 쇼핑몰 후기 옷후기 코디추천 배송 디테일 속옷 속옷리뷰 언더웨어 underwear lookbook 룩북 모델
Giới thiệu
👀instagram
https://instagram.com/detail_lookbook

👀tiktiok
https://vt.tiktok.com/ZSJbrMqQE/

👉제품정보
00:00 인트로
01:11 프리컷 아쿠아 엑스 스킨 브라형
02:32 입어보기
04:35 노와이어 로고밴드 브라 팬티 세트
06:38 입어보기채널 멤버십에 가입하면 4K 룩북을 제공합니다
Provides 4K lookbook when subscribed to channel membership

https://www.youtube.com/channel/UCqqXHRFsAqpbjk5rdgQODhg/join
Mở