Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[타로/속마음] 현재 그 남자의 속마음을 읽어드려요.
타로아델
타로아델 33.4N theo dõi 232 Videos 9.37TR lượt xem 2021-06-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem69.19N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận330
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.48TR - 56.67TR
Tỷ lệ tương tác 8.18%
Thẻ gắn
타로 상대방속마음 재회운 연애운 연락운 짝사랑 연애타로 썸타로 솔로타로 운세타로 이별타로 심리 상담 운세 관계운 커플운 궁합
Giới thiệu
🌷1:1 타로상담 문의는 아래 링크를 눌러주세요. (연애운 전문) , (타로상담사1급)
http://pf.kakao.com/_qxkExgT

🌷타임라인

셔플/주제 01:00

1번 01:49

2번 09:23

3번 16:34

4번 22:48

#연애운#재회운#타로상담
Mở