Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
궁그미들.. 나 쿨톤이라면서요..😨? (ft. 퍼스널컬러 진단🌈)
안다 ANDA
안다 ANDA 573N theo dõi 183 Videos 38.06TR lượt xem 2020-10-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem74.05N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận100
Tỷ lệ lượt xem 12.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 33.67TR - 60.65TR
Tỷ lệ tương tác 2.56%
Thẻ gắn
뷰티 뷰티유튜버 뷰튜버 메이크업 겟레디 겟레디윗미 일상 데일리 브이로그 튜토리얼 안다 헤어 패션 스타일링 룩북 하울 여드름 제품 추천 커버 beauty makeup tutorial how grwm ootd motd get ready with me fashion haul hair styling anda
Giới thiệu
💡 이 영상은 간접 광고가 포함되어 있지 않습니다.
💡 영상 노출 의무 없이, '단순 선물'로 제공받은 제품이 포함되어 있을 수 있습니다.

🍬 SNS
Email : [email protected]
Instagram : https://www.instagram.com/anda.channel/
Twitch : https://www.twitch.tv/anda_channel
Naver tv : http://naver.me/xHblSEpC


🍬 Skin Type
: 23호 / Yellow base
: 건성, 민감성, 트러블 피부

🔮 베리수컨설팅
http://naver.me/5AeMpGhO

🍬 Credits
Director / Film Editor : Anda


🍬 Outro bgm
- Journey by Declan DP Music https://soundcloud.com/declandp
- Licensing Agreement: http://www.declandp.info/music-licensing
- Free Download / Stream: https://bit.ly/_journey
- Music promoted by Audio Library https://youtu.be/zDVKg3riNGU

#퍼스널컬러 #웜톤 #쿨톤
Mở