Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pc Player Vs Powder Players #shorts #short #freefire #funnyshorts #totalgaming #gyangaming #asgaming
BABA YT
BABA YT 621N theo dõi 1201 Videos 49.77TR lượt xem 2022-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-02
Tổng số lượt xem5.33N
Thích tỷ lệ 9.82%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 182N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 11.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu