Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
욕망이 흘러넘치는 아이디어 회의
오드써클
오드써클 79.4N theo dõi 32 Videos 15.79TR lượt xem 2021-03-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem48.47N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận220
Tỷ lệ lượt xem 61%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.04TR - 39.67TR
Tỷ lệ tương tác 6.13%
Thẻ gắn
오드써클 오드서클
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)