Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ولاده شهد الشمري ماكو مبروك
سومر للانتاج الفني Sumer Production
سومر للانتاج الفني Sumer Production 345N theo dõi 4 Videos 44.9TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem3.72N
Thích tỷ lệ 92%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 659.75N - 1.2TR
Tỷ lệ tương tác 4.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu