Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ولاده شهد الشمري ماكو مبروك
حسونوف Hasonwff X
حسونوف Hasonwff X 345N theo dõi 116 Videos 48.63TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem3.72N
Thích tỷ lệ 92%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 659.75N - 1.2TR
Tỷ lệ tương tác 4.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu