Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
獨特角度分析到底誰炸了北溪管道?無論是誰,我們距離核戰爭近在咫尺?
驚風堂JFT
驚風堂JFT 15N theo dõi 187 Videos 899.81N lượt xem 2022-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-03
Tổng số lượt xem1.74N
Thích tỷ lệ 10.37%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 11.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 910N
Tỷ lệ tương tác 22.98%
Thẻ gắn
JFT 驚風堂 文昭 虞超 江峰 文睿 中華文明 文化 失眠 Wenzhao Jiangfeng How to find peace? 情緒控制 免除恐懼 法輪功 法輪大法 惊风堂 中文自媒体 华人 中华文明 基督教 文昭談古論今 文昭谈古论今 江峰時刻 江峰漫談 明居正 人性 信仰 自由 決策者 决策者
Giới thiệu
******瑞睿智慧雲******
官網: https://www.risdoms.com/zh
訂購指引: https://account.risdoms.com/support/a...

注冊付款賬戶:https://account.risdoms.com/register
社區論壇: https://account.risdoms.com/support
聯係方式: [email protected]

#俄烏戰爭 #普京 #核戰 #核彈 #核訛詐 #核威脅 #核彈 #北溪 #北溪二號
------------------------------------------------------------
網站:http://www.jingfengtang.com
Website:http://jingfengtang.com/en

[email protected]
Mở