Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Chris learns to wash cars and helps his friends
Vlad and Niki
Vlad and Niki 85.2TR theo dõi 473 Videos 66.62TỶ lượt xem 2022-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-12
Tổng số lượt xem16.56TR
Thích tỷ lệ 0.47%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 19.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.53TỶ - 8.74TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.47%
Thẻ gắn
vlad niki vlad and niki chris kids play video for kids kids car wash car wash kids cars
Giới thiệu
#ad
Chris learns to wash cars and helps his friends.
This video features products that Vlad and Niki helped to create.

Please Subscribe!
Mở