Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
GHETTO WEDDINGS with CARTOON & MAMITO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Terence Creative
Terence Creative 314N theo dõi 562 Videos 36.89TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem79.88N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận326
Tỷ lệ lượt xem 25.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 14.53TR - 26.16TR
Tỷ lệ tương tác 8.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu