Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
GHETTO WEDDINGS with CARTOON & MAMITO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Terence Creative
Terence Creative 290N theo dõi 537 Videos 31.65TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-25
Tổng số lượt xem79.73N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận326
Tỷ lệ lượt xem 27.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 14.49TR - 26.11TR
Tỷ lệ tương tác 8.43%
Thẻ gắn
Giới thiệu