Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Коровка морковка Енот самолёт Лошадка тетрадка Лягушка компот
ёжик чихнул
ёжик чихнул 3.99N theo dõi 36 Videos 922N lượt xem 2021-04-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.32N
Thích tỷ lệ 88.8%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 83.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 591.5N - 1.09TR
Tỷ lệ tương tác 17.34%
Thẻ gắn
мышка сосиска мем мышка сосиска лошадка тетрадка енот самолёт коровка морковка лягушка компот мышка сосиска крыска ириска мышка сосиска кот бутерброд мышка сосиска туц туц мышка сосиска авокадо бегемот мышка сосиска тик ток мышка сосиска ремикс
Giới thiệu
#МышкаСосиска #МышкаСосискаТуцТуцТуц
Новенькие мутации подъехали. Мем мышка сосиска породил множество других подобных. Вот например перед вами коровка морковка, енот самолёт, лошадка тетрадка, лягушка компот. Встречайте!
Mở