Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Открытие RASCA Краснодар / Шумиха от Студии Медведь
СТУДИЯ АВТОЗВУКА МЕДВЕДЬ
СТУДИЯ АВТОЗВУКА МЕДВЕДЬ 219N theo dõi 306 Videos 23.52TR lượt xem 2021-05-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem41.07N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận152
Tỷ lệ lượt xem 18.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.22TR - 7.46TR
Tỷ lệ tương tác 9.02%
Thẻ gắn
Соревнования Студия Медведь. Автозвук Pride
Giới thiệu
Открытие соревнований в Краснодаре
Студия Медведь привезла лучшие проекты России
Mở