Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mustafa Ceceli - Yeni Başakşehir Marşı
Başakşehir FK
Başakşehir FK 689 theo dõi 1 Videos 288.91N lượt xem 2017-08-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem281.07N
Thích tỷ lệ 69.2%
Số lần bình luận1.1N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 51.14TR - 92.06TR
Tỷ lệ tương tác 4.57%
Thẻ gắn
Giới thiệu