Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[정해인] 데뷔 7주년 코엑스 전광판 축하 영상 teaser
핸님과달나라
핸님과달나라 2.01N theo dõi 52 Videos 1.01TR lượt xem 2020-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.48N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.11TR - 2.02TR
Tỷ lệ tương tác 11.3%
Thẻ gắn
정해인 junghaein 丁海寅 チョンヘイン 데뷔7주년 코엑스 코엑스전광판
Giới thiệu
#정해인 배우님의 #데뷔7주년 을 기념하고자
큐트, 폴인해인, 도담이, 해인하리, 핸님과달나라, 챠밍해인이
함께 뜻을 모아 코엑스(동문) 전광판에 축하 영상을 송출하게 되었습니다.

장소: 코엑스 (동문) 크라운미디어
일자: 2020. 07.26
시간: 6PM - 12AM (랜덤 재생)
⠀⠀
자료 수집부터 구하기 어려운 귀한 짤들 함께 구해준 덕메들
특히 드라마, 영화 제작사마다 연락하며
특별한 짤 공수해온 도담님 최고👍👍
(도대표님의 추진력 증맬루 짱짱임🧡)
그리고 미흡하지만 오래간만에 영상 제작하며 행복했어요☺
어떻게 편집해서 만들어와도 좋다 최고다 칭찬해준
우리 덕메들 너무 고마워요❣❣
이 영상은 코엑스에 걸릴 축하 영상을 알리는 티저 영상이고요.
본 영상은 코엑스(동문) 크라운미디어에서 확인해주세요!

*티저영상과, 축하 영상에 쓰인 이미지는
드라마, 영화, FNC로부터 사용을 허락받은 이미지입니다.

#정해인 #junghaein #丁海寅 #チョンヘイン
#데뷔7주년 #데뷔기념축하영상 #20130726 #20200726
#코엑스 #COEX #코엑스크라운미디어 #삼성동
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)