Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MY BRO GETS A 193 FUT DRAFT WORLD RECORD - FIFA 20
W2S
W2S 16.3TR theo dõi 652 Videos 4.74TỶ lượt xem 2020-02-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-20
Tổng số lượt xem11.83TR
Thích tỷ lệ 2.4%
Số lần bình luận13.16N
Tỷ lệ lượt xem 72.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.15TỶ - 3.87TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.51%
Thẻ gắn
Football Soccer football challenge W2S wroetoshaw FIFA FIFA 20 fut draft
Giới thiệu
FIFA 20 NEW WORLD RECORD FUT DRAFT
My Insta: http://instagram.com/wroetoshaw
My Twitter: http://twitter.com/wroetoshaw

SDMN Clothing: http://www.sidemenclothing.com/

THE TUNES:

Song 1: Rameses B - Visionary
https://www.youtube.com/watch?v=ykI7glq9LRE

Song 2: Pegboard Nerds - Frainbreeze
https://www.youtube.com/watch?v=5BQz5uUMTqs

Song 3: Kkev - Kingdom Under Seige
https://www.youtube.com/watch?v=6XRoCZLOEUs

Song 4: Far Out - Apex
https://www.youtube.com/watch?v=R-Hz58BpcVk

Song 5: Dread Pitt - Arena
https://www.youtube.com/watch?v=ngyAUv_Liy0

Song 6: Clozee - Koto
https://www.youtube.com/watch?v=6QvMcQ2Eejo

Song 7: Party in Backyard - Lasagna
https://www.youtube.com/watch?v=YPPMUXKc-Ns

Song 8: Warriyo - Mortals
https://www.youtube.com/watch?v=yJg-Y5byMMw

Song 9: Aero Chord - Surface
https://www.youtube.com/watch?v=3FPwcaflCS8

Song 10: Kelyspo - Home
https://www.youtube.com/watch?v=Zobwb6lW2J8

How I record my gameplays: http://e.lga.to/wroe
Subscribe: https://youtube.com/Sub
Mở