Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Harley Davidson Pan America (Off & On Road First Ride) 4K
Bike World
Bike World 226N theo dõi 569 Videos 57.34TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem179.26N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận415
Tỷ lệ lượt xem 79.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.52TR - 94.61TR
Tỷ lệ tương tác 4.62%
Thẻ gắn
Motorbike motorcycle bike bike reviews motorbike videos motorbike tv show motorcycle videos motorcycle review harley davidson pan america harley-davidson pan america pan america harley davidson adventure bike off road harley davidson pan america 1250 pan america review pan america test ride pan america off road test harley davidson pan america off road harley davidson pan america 1250 off road pan american harley adv harley pan america pan america 1250
Giới thiệu
For some reason Harley Davidson decided to make us wait for the Pan America, so we're a bit late to the party with this one. Maybe they knew what Chris was going to do with it. So, we took it to some of our favourite Welsh trails for some off road action to see what it can do...
Mở