Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A Bigger Badder Bowser - Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Nintendo Switch
Nintendo
Nintendo 8.3TR theo dõi 5407 Videos 2.84TỶ lượt xem 2021-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.78TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận40.37N
Tỷ lệ lượt xem 93.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.54TỶ - 4.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 8.09%
Thẻ gắn
nintendo play play nintendo game gameplay fun video game kids action adventure rpg
Giới thiệu
Bowser has become gargantuan and lost all control! Join forces with Bowser Jr. to stop his big bad dad in the Bowser's Fury adventure, included in the Super Mario 3D World + Bowser's Fury game. Super Mario 3D World + Bowser's Fury launches on February 12, 2021 only on Nintendo Switch.

Learn more: https://www.nintendo.com/games/detail/super-mario-3d-world-plus-bowsers-fury-switch/

Subscribe for more Nintendo fun! https://goo.gl/HYYsot

Visit Nintendo.com for all the latest! http://www.nintendo.com/

Like Nintendo on Facebook: http://www.facebook.com/Nintendo
Follow us on Twitter: http://twitter.com/NintendoAmerica
Follow us on Instagram: http://instagram.com/Nintendo
Follow us on Pinterest: http://pinterest.com/Nintendo
Mở