Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
리얼먹방▶ 비싸지만 너무 맛있는 랍스터&대게 ☆ 대게 맛있는 랍스터 라면ㅣLobster & CrabㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣ
[햄지]Hamzy
[햄지]Hamzy 10.1TR theo dõi 450 Videos 3.23TỶ lượt xem 2022-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-10
Tổng số lượt xem3.91TR
Thích tỷ lệ 1.78%
Số lần bình luận1.35N
Tỷ lệ lượt xem 38.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.78TỶ - 3.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.12%
Thẻ gắn
여자먹방 맛방 먹방 막방 멋방 mukbang korean food eating show 리얼사운드 real sound spicy food モッパン 헬로크랩 대게먹방 킹크랩먹방 갑각류먹방 랍스터먹방 crab mukbang lobster mukbang 라면먹방 대게라면 ramen mukbang ramyun mukbang spicy ramen mukbang noodles mukbang seafood mukbang seafood asmr 킹크랩 먹방 king crab mukbang 볶음밥 먹방 게딱지 볶음밥 게 내장 볶음밥 게장볶음밥 fried rice mukbang hello crab 게살 먹방 랍스터 라면 라면 먹방 야식 라면 갑각류 먹방 snow crab mukbang
Giới thiệu
↓↓↓햄지 브이로그 채널 (Hamzy's Vlog Channel ) ↓↓↓
https://www.youtube.com/channel/UC1EiHIhV6UDRWOY6BaEavdw

★Today's menu is Lobster & Crab ☆ Ramyun with Lobster★

If you are already subscribed to my channel, welcome back and thank you for watching.
I would appreciate it if you check my previous videos and please keep supporting me by liking my videos.
If you are new to my channel, please subscribe and like my videos and I hope you come back for my latest videos as well.
If possible, I will try to make meals of your choice, so please let me know your preference in the comments below.

★Email★
[email protected]
★Instagram★
https://www.instagram.com/hamzy_1990/

구독,좋아요,댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♡
.
.
.
.
.
#랍스터 #대게 #라면먹방 #seafood #mukbang #eatingshow #asmr #realsound #hamzy
Mở