Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ich BEWERTE Vlesk im Training!
TimHorus
TimHorus 11.4N theo dõi 99 Videos 520.25N lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-29
Tổng số lượt xem6.12N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận76
Tỷ lệ lượt xem 53.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.34TR - 6.11TR
Tỷ lệ tương tác 21.74%
Thẻ gắn
timhorus tim horus twitch tim horus valorant tim horus among us among us vlesk tim horus vlog bonjwa among us vlesk ich vlogge training mit vlesk vlesk boxkampf vlesk box vlog vlesk box vlog reaktion vlog berlin tim horus among us vlog ich bewerte vlesk ich bewerte vlesk im training
Giới thiệu
➡️ Tim Horus ist ab jetzt am Vloggen! Ich nehme euch in mein Leben mit. :) Ich bewerte das Training von Among Us Vlesk!

In diesem Video @BeHaind @Johannes Luckas - Personal Training @Vlesk

Twitch ➠ [https://www.twitch.tv/timhorus]

Als nächstes schauen:
Among Us Legenden ➠ [https://www.youtube.com/watch?v=jcjvUKQHgCQ&list=PLDpQnmmBs4lfLQwtxxa1jdfKx9rhymRi5]
Valorant Bind Squad ➠ [https://www.youtube.com/watch?v=UGWi_ieJs3Y&list=PLDpQnmmBs4leQGXBntdyET0HdgDUxcaCz]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)