Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hailey Bieber on Her Classically Sexy Met Gala Look | Met Gala 2021 With Emma Chamberlain | Vogue
Vogue
Vogue 11TR theo dõi 2594 Videos 3.11TỶ lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem3.29TR
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận784
Tỷ lệ lượt xem 30%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.49TỶ - 1.73TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.68%
Thẻ gắn
2021 met gala emma chamberlain emma chamberlain interview emma chamberlain met gala hailey bieber hailey bieber 2021 hailey bieber dress hailey bieber met gala hailey bieber met gala 2021 hailey bieber met gala red carpet hailey bieber red carpet hailey bieber red carpet 2021 in america: a lexicon of fashion met gala met gala 2021 met gala interview met gala red carpet met gala red carpet interview met gala vogue metred new hailey bieber the met vogue
Giới thiệu
Hailey Bieber talks with Emma Chamberlain about her sophisticated and sexy YSL Met Gala dress.

Still haven’t subscribed to Vogue on YouTube? ►► http://bit.ly/vogueyoutubesub
Want to hear more from our editors? Subscribe to the magazine ►► http://bit.ly/2wXh1VW
Check out our new podcast 'In Vogue: The 1990s' ►► https://link.chtbl.com/iv-yt-description

ABOUT VOGUE
Vogue is the authority on fashion news, culture trends, beauty coverage, videos, celebrity style, and fashion week updates.

Hailey Bieber on Her Classically Sexy Met Gala Look | Met Gala 2021 With Emma Chamberlain | Vogue
Mở