Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DaBaby - Masterpiece (Official Video)
DaBaby
DaBaby 9.69TR theo dõi 171 Videos 4.31TỶ lượt xem 2021-01-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-02
Tổng số lượt xem52.32TR
Thích tỷ lệ 1.33%
Số lần bình luận17.77N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 23.8TỶ - 27.61TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu