Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[더존 Smart A] 부가가치세전자신고
더존 솔루션지원센터
더존 솔루션지원센터 16.9N theo dõi 1321 Videos 2.94TR lượt xem 2021-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-17
Tổng số lượt xem561
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
더존 duzon 스마트에이 더존비즈온 douzone 국세청 홈택스 홈텍스 smarta smart a 스마트a 위하고 wehago WEHAGO 아이큐브 더존아이유 더존아이큐브 icube 더존iu 네오아이큐브
Giới thiệu
부가가치세전자신고 메뉴는 납세자 또는 세무대리인이 작성 후 마감한 부가세 신고관련서류를 홈택스로 신고할 수 있도록 전자신고 파일을 제작해주는 메뉴입니다.

00:00 오프닝

00:11 부가가치세전자신고 메뉴 설명

00:31 전자신고 파일생성 전 선행 작업

01:12 [전자신고 제출자]탭 작성(필수)

01:57 [부가세제작] 탭

▶ [툴바] 설명

- 03:32 [제작제외설정]

- 04:35 [일괄선택]

04:51 클로징

#스마트에이매뉴얼#회계#부가가치세전자신고
Mở