Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ssshhh...koi hai 'Title theme' on Piano ORG 2021 - mobile app
Dheeraj Kumar
Dheeraj Kumar 12N theo dõi 90 Videos 294.15N lượt xem 2021-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem946
Thích tỷ lệ 92%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 7.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 22.52%
Thẻ gắn
vikral gabral tune
Giới thiệu
Hi guys, this is title theme of 'Ssshhh...koi hai' old horror classic that we love since 2000's. This is just instrumental cover of the theme on Piano ORG app.

Link for 'Piano ORG' mobile app :-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sofeh.android.musicstudio3

keywords :-
vikraal theme
vikraal background music
vikral aur gabral

Thanks for watching.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)